ตอนที่ 402 : เจ้าคาดคิดเช่นนั้นด้วย?


ทันใดนั้นอูเฉินก็ร้องตะโกนออกมา ก่อนหน้านี้มันถูกเยาะเย้ย ลมหายใจต่อมาเหตุการณ์ก็กลับกลายเป็นตรงกันข้าม มันไม่อาจจะพูดออกมาได้ จริงๆ แล้ว หยาดน้ำตาได้ซึมขึ้นมาในดวงตา และเริ่มไหลลงไปบนใบหน้า มันเริ่มหัวเราะ เป็นเสียงหัวเราะที่ปลดปล่อยแรงกดดันทั้งหมด ซึ่งมันรู้สึกตลอดทั้งหลายปีที่ผ่านไปออกมา

ในตอนนี้ มันไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเหรียญศักดิ์สิทธิ์เท่าใดนัก สิ่งที่มันสนใจก็คือความรู้สึกสุดท้ายที่พุ่งขึ้นมาของมัน เป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของคนอื่นอีกต่อไป

ตอนที่ 401 : การสังหารในทันที!


เสียงพูดคุยดังขึ้นในทันใด

“ค้างคาวชิงมู่! ในบรรดาสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม้เขียว ในแง่ของพลังแล้ว ก็ไม่มีใครแข็งแกร่งกว่าใครอื่น แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกตนกับสัตว์ปีศาจ ในความคิดของข้า อูอาหลี่มีความสามารถมากกว่าคนอื่นๆ ที่อยู่ในรุ่นเดียวกันกับมัน กล่าวกันว่าค้างคาวชิงมู่ของมันถูกเลี้ยงมาโดยซือหลงระดับห้ามั่วฟาง!”